Hướng dẫn sử dụng Wineskin

  • Hướng dẫn sử dụng Wineskin
    Hướng dẫn sử dụng Wineskin Do được sử dụng phổ biến trên thế giới nên nền tảng Windows có rất nhiều ứng dụng rất hay mà nền tảng Mac chưa có. Câu hỏi đặt ra là ứng dụng của Windows có thể được cài trên máy Mac? Câu trả lời là "được", bằng cách là nhờ đến sự...